Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce
- Oddział Jelenia Góra -

Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze

Zwierzęta to współuczestnicy naszego codziennego życia, nasi Bracia Mniejsi, towarzysze doli i niedoli, przyjaciele, nierzadko powiernicy tajemnic, a na pewno Współodczuwający, za których ponosimy odpowiedzialność.

Zwierzęta mają swoje prawa zagwarantowane Ustawą o Ochronie Praw Zwierząt, której Państwo Polskie zobowiązało się przestrzegać.

Art. 1 tej ustawy mówi, że:

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

Złe traktowanie zwierząt, znęcanie się nad nimi i niezapewnianie im należytej opieki jest KARALNE!

Nie możemy tolerować okrucieństwa wobec zwierząt. Tylko od nas zależy czy ludzie, którzy traktują zwierzęta w niegodny sposób poniosą odpowiedzialność za swoje czyny. Oni nie mogą być bezkarni!

Zwierzę nie jest przedmiotem – rodzi się, czuje, cierpi, przeżywa strach, radość, zadowolenie, posiada inteligencję, doświadcza podobnych emocji co ludzie, dlatego - w pełni tego słowa znaczeniu - ma prawo do godnego życia i nikt nie może mu tej godności odbierać.

Apelujemy do wszystkich: nie bądźmy bierni, musimy reagować na cierpienie i niewygodę zwierząt, nie pozwalajmy innym ludziom znęcać się nad zwierzętami. Pamiętajmy również o tym, że zgłaszając wszelkie nadużycia wobec zwierząt, których będziemy świadkami, to nie my, ale osoba dopuszczająca się przestępstw w stosunku do zwierząt jest winna! Nas, jako zgłaszających zdarzenie, chroni prawo, które w tym wypadku ma służyć przede wszystkim zwierzętom.

Do Państwa dyspozycji są organizacje, które zajmują się obroną praw zwierząt i interwencją, ale to Państwo musicie zgłaszać przypadki, które tej interwencji wymagają.

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Jelenia Góra

tel. 756420156

***

Straż Miejska w Jeleniej Górze

telefon interwencyjny: 75 75 251 62

***

Telefon alarmowy na POLICJĘ – 997 / dzwoniąc z telefonu komórkowego - 112Bądźmy Strażnikami Dobra – nie gódźmy się na złe traktowanie zwierząt, nie tolerujmy sadyzmu!


Nie bądź obojętny - REAGUJ!

Reagując – pomagamy,

Reagując – ratujemy,

Reagując – sprawiamy, że świat staje się lepszy,

Musimy reagować!

 

Administrator M.M.-P.