Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce
- Oddział Jelenia Góra -

Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze

Schronisko prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które współpracuje z Jeleniogórskim Oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce - organizacją pożytku publicznego.

www.toz.pl

http://www.toz.pl/index.php?menu=aktualnosci

 

Wpłacając pieniądze na konto TOZU zyskują Państwo możliwość odliczenia ich, jako darowizny od podstawy opodatkowania.

 

Numer konta:

IBAN PL 96 1020 2124 0000 8002 0077 4216

BIC BPKOPLPW

 

Na rzecz naszego schroniska można przekazać 1% podatku. Formalności zajmą Państwu nie więcej niż 5 minut, a przekazane pieniądze pomogą zwierzętom. Na decyzję każdy ma czas do dnia złożenia przez niego zeznania podatkowego za zeszły rok.

 

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

 

1. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy:

 

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli:

0000154454

 

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdpf).

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. dla Oddziału w Jeleniej Górze); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka "Informacje uzupełniające" (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 - 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38); informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Proponujemy w rubrykę wpisać na przykład:

Oddział w Jeleniej Górze

 

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

2. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

 

Dziękujemy za każdą ofiarowaną złotówkę!

Państwa finansowe wsparcie pozwala nam na modernizację schroniska, a tym samym lepszą opiekę nad zwierzętami.